ipa logo
IPA lucenec

Členská schôdza

Dňa 10. 2. 2011 sa konala členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec. Na schôdzi bolo prítomných 63 členov a ďalší 35 členov splnomocnili kolegov na hlasovanie.

Dokument: clenska_schodza.pdf