ipa logo
IPA lucenec

Členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec

Dňa 16. 2. 2012 sa konala členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec, na ktorej bolo prítomných 55 členov. Schôdzu viedol vedúci úradovne Mgr. Jaroslav Bystriansky, ktorý prítomných oboznámil s činnosťou územnej úradovne v roku 2011. Vedúci územnej úradovne informoval prítomných o členskej základni, kde uviedol, že územná úradovňa má 157 členov, pričom v roku 2011 bolo 16 novoprijatých členov. Štyria členovia ukončili členstvo.

Dokument: clenska_schodza_2012.pdf