ipa logo
IPA lucenec

Členská schôdza 2013

Dňa 14. 2. 2013 sa konala členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec. Na schôdzi bolo prítomných 39 členov. Sekretár úradovne Ing. Mária Ilkovičová oboznámila prítomných s činnosťou územnej úradovne v roku 2012 a informovala prítomných o členskej základni, kde uviedla, že územná úradovňa má 174 členov, pričom v roku 2012 bolo 19 novoprijatých členov. Dvaja členovia ukončili členstvo. Pokladník úradovne JUDr. Ivan Čičmanec oboznámil členov so správou o hospodárení za rok 2012.

Dokument: clenska_schodza_2013.pdf