ipa logo
IPA lucenec

Členská schôdza 2014

Dňa 10. 2. 2014 bola zvolaná členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec. Na schôdzi bolo prítomných 57 členov a ďalší 70 členovia splnomocnili kolegov na hlasovanie. Vedúci územnej úradovne Mgr. Jaroslav Bystriansky po prezentácii privítal prítomných a hosťa - prezidenta Slovenskej sekcie IPA Mgr. Petra Müllera

Dokument: clenska_schodza_2014.pdf