ipa logo
IPA lucenec

Zasadnutie Národného prezídia IPA

Dňa 16. apríla 2011 sa v Bratislave konalo Národné prezídium Slovenskej sekcie IPA. Delegátom za Územnú úradovňu Lučenec bol sekretár Územnej úradovne Lučenec Ing. Mária Ilkovičová. Na Národnom prezídiu Slovenskej sekcie IPA sa prijala výročná správa o činnosti, hospodárení a stave majetku Slovenskej Sekcie IPA za rok 2010. Taktiež bol prejednaný a odsúhlasený plán činnosti Slovenskej sekcie IPA na rok 2012.Bola prednenesá informácia o stave poskytnutia sociálnej pomoci členom postihnutým záplavami.Termín ďalšieho zasadnutia Národného prezídia bol určený na mesiac máj 2012.