ipa logo
IPA lucenec

Zlatý lev 2012

V dňoch 19 - 20. októbra 2012 sa konal v Českej republike v meste Cheb 21. ročník medzinárodnej streleckej súťaže ZLATÝ LEV 2012 s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Územnú úradovňu IPA Lučenec reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Mgr. Jaroslav Bystriansky, Bc. Peter Karásek a Peter Melicher. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách. V kategórii streľby zo samopalu vz. 58 z 200 súťažiacich družstiev sa družstvo IPA Lučenec umiestnilo na poprednom 2. mieste. V kategórii družstiev IPA v silnej konkurencii sa naše družstvo umiestnilo na krásnom treťom mieste.