ipa logo
IPA lucenec

Zlatý lev 2013

V dňoch 18 - 19. októbra 2013 sa konal v Českej republike v meste Cheb 22. ročník medzinárodnej streleckej súťaže ZLATÝ LEV 2013 s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Územnú úradovňu IPA Lučenec reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: Mgr. Jaroslav Bystriansky, Bc. Peter Karásek a Peter Melicher. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách. V kategórii streľby zo samopalu vz. 58 a pištole vz. CZ 75 – v absolútnom hodnotení z 200 súťažiacich družstiev sa družstvo IPA Lučenec umiestnilo na poprednom 2. mieste. Taktiež v kategórii družstiev IPA v silnej konkurencii sa naše družstvo umiestnilo na krásnom druhom mieste. Z celkovo zúčastnených 600 pretekárov sa Peter Melicher stal absolútnym víťazom súťaže. Ešte ďalšie umiestnenie pridal Bc. Peter Karásek v celkovom hodnotení v streľbe z pištole, kde obsadil 2. miesto a Peter Melicher 3. miesto. Celkovo možno hodnotiť vystúpenie a reprezentáciu našich členov a kolegov ako veľmi úspešné, nakoľko v silnej konkurencii obsadili stupne víťazov.