ipa logo
IPA lucenec

História

Územná úradovňa IPA Lučenec bola založená dňa 25. 10. 2000 zakladajúcou členskou schôdzou, na ktorej sa zúčastnilo 36 záujemcov o členstvo v IPA. Po odsúhlasení stanov, rokovacieho poriadku a organizačného poriadku Územnej úradovne IPA Lučenec sa zvolilo vedenie územnej úradovne: vedúci Mgr. Jaroslav Bystriansky, sekretár Peter Vígh a pokladník JUDr. Ivan Čičmanec.

Členská základňa Územnej úradovne IPA Lučenec sa z roka na rok rozrastala. Pribudli členovia nielen z okresu Lučenec, ale aj z okresov Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Banská Bystrica a Žiar nad Hronom. Najvyšší počet členov dosiahol v roku 2010, až 214 osôb. V mesiaci september 2010 sa od Územnej úradovne IPA Lučenec preregistrovalo do novovzniknutej Územnej úradovne IPA Rimavská Sobota 67 členov.

V súčasnej dobe k mesiacu april 2011 tvorí členskú základňu Územnej úradovne IPA Lučenec 156 členov