ipa logo
IPA lucenec

Uskutočnené udalosti

Ipácky novohradský kotlík 2022

Vážení členovia a priatelia IPA Pozývame Vás na V. ročník súťaže vo varení špecialít pod názvom „Ipácky novohradský kotlík“, ktorú organizuje Územná úradovňa IPA Lučenec a uskutoční sa dňa 28. mája 2022 v klube...viac

Ipácky novohradský kotlík 2020

Pozývame Vás na IV. ročník súťaže vo varení špecialít pod názvom „Ipácky novohradský kotlík“, ktorú organizuje Územná úradovňa IPA Lučenec a uskutoční sa dňa 19. septembra 2020 v klube OR PZ Lučenec na ul. Sládkovi...viac

Ipácky novohradský kotlík 2018

Dňa 8. 9. 2018 v klube OR PZ Lučenec na ul. Sládkovičovej v Lučenci sa konal 4. ročník súťaže vo varení špecialít pod názvom „Ipácky novohradský kotlík“, ktorú organizovala Územná úradovňa IPA Lučenec. Súťaže sa zú...viac

Cheb 2018

V dňoch 20. -21. apríla sa konal v Českej republike v meste Cheb 29. ročník Medzinárodnej streleckej súťaže FREE CONTEST 2018 – EUROPEN OPEN IPA CHAMPIONSHIP, čo je zároveň majstrovstvami AVZO TSČ Českej republiky Karlovarskéh...viac

Ipácky novohradský kotlík

Pozývame Vás na II. ročník súťaže vo varení guľášu pod názvom „Ipácky novohradský kotlík“, ktorú organizuje Územná úradovňa IPA Lučenec a uskutoční sa dňa 09. septembra 2017 v klube OR PZ Lučenec na ul. Sládkovičovej v...viac

Ipácky novohradský kotlík 2016

Dňa 28. 5. 2016 v klube OR PZ Lučenec na ul. Sládkovičovej v Lučenci sa konal 2. ročník súťaže vo varení guľášu pod názvom „Ipácky novohradský kotlík“, ktorú organizovala Územná úradovňa IPA Lučenec. Súťaže sa zúčas...viac

Ipácky novohradský kotlík

Dňa 13. 6. 2015 v klube OR PZ Lučenec na ul. Sládkovičovej v Lučenci sa konala súťaž vo varení guľášu pod názvom „Ipácky novohradský kotlík“, ktorú organizovala Územná úradovňa IPA Lučenec. Súťaže sa zúčastnilo šes...viac

Medzinárodný strelecký pretek Cheb 2015

V dňoch 17. -18. apríla sa konala v Českej republike v meste Cheb Medzinárodná strelecká súťaž FREE CONTEST 2015 – EUROPEN OPEN IPA CHAMPION SHIP s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Územnú úradovňu IPA Lučene...viac

Medzinárodný strelecký pretek Cheb 2014

Ako každý rok, aj tento rok sa v dňoch 11. -12. apríla konala v Českej republike v meste Cheb Medzinárodná strelecká súťaž FREE CONTEST 2014 – EUROPEN OPEN IPA CHAMPION SHIP s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Územn...viac

Členská schôdza 2014

Dňa 10. 2. 2014 bola zvolaná členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec. Na schôdzi bolo prítomných 57 členov a ďalší 70 členovia splnomocnili kolegov na hlasovanie. Vedúci územnej úradovne Mgr. Jaroslav Bystriansky po prezentác...viac

Zlatý lev 2013

V dňoch 18 - 19. októbra 2013 sa konal v Českej republike v meste Cheb 22. ročník medzinárodnej streleckej súťaže ZLATÝ LEV 2013 s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Územnú úradovňu IPA Lučenec reprezentovalo trojč...viac

Medzinárodný strelecký pretek Cheb 2013

Ako každý rok, aj tento rok sa v dňoch 19. - 20. apríla konala v Českej republike v meste Cheb Medzinárodná strelecká súťaž FREE CONTEST 2013 – EUROPEN OPEN IPA SAMPION SHIP s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Súťa...viac

Členská schôdza 2013

Dňa 14. 2. 2013 sa konala členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec. Na schôdzi bolo prítomných 39 členov. Sekretár úradovne Ing. Mária Ilkovičová oboznámila prítomných s činnosťou územnej úradovne v roku 2012 a informo...viac

Zlatý lev 2012

V dňoch 19 - 20. októbra 2012 sa konal v Českej republike v meste Cheb 21. ročník medzinárodnej streleckej súťaže ZLATÝ LEV 2012 s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Územnú úradovňu IPA Lučenec reprezentovalo trojč...viac

Členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec

Dňa 16. 2. 2012 sa konala členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec, na ktorej bolo prítomných 55 členov. Schôdzu viedol vedúci úradovne Mgr. Jaroslav Bystriansky, ktorý prítomných oboznámil s činnosťou územnej úradovne v ...viac

PRIATEĽSKÝ VÝSTUP NA HRAD ŠOMOŠKA

Územná úradovňa Rimavská Sobota v spolupráci s územnou úradovňou Lučenec a územnou úradovňou "Nógrád megye" maďarskej sekcie pozýva členov Ipa na Priateľský výstup na hrad Šomoška....viac

Členská schôdza

Dňa 10. 2. 2011 sa konala členská schôdza Územnej úradovne IPA Lučenec. Na schôdzi bolo prítomných 63 členov a ďalší 35 členov splnomocnili kolegov na hlasovanie....viac

Medzinárodný strelecký pretek Cheb

V dňoch 14., 15. a 16. apríla 2011 sa konala v Českej republike v meste Cheb Medzinárodná strelecká súťaž FREE CONTEST 2011 s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách. V kategórii druž...viac

Zasadnutie Národného prezídia IPA

Dňa 16. apríla 2011 sa v Bratislave konalo Národné prezídium Slovenskej sekcie IPA. Delegátom za Územnú úradovňu Lučenec bol sekretár Územnej úradovne Lučenec Ing. Mária Ilkovičová. Na Národnom prezídiu Slovenskej sekcie IPA sa...viac

Medzinárodný strelecký pretek Cheb 2012

V dňoch 26 - 29. apríla 2012 sa konala v Českej republike v meste Cheb Medzinárodná strelecká súťaž FREE CONTEST 2012 – EUROPEN OPEN IPA SAMPION SHIP s účasťou pretekárov okolitých štátov Európy. Súťažilo sa v niekoľkých ka...viac