ipa logo
IPA lucenec

Kontakt

Územná úradovňa Lučenec
Slovenskej sekcie IPA

OR PZ Lučenec
Tuhárske nám. 1
984 01 Lučenec

Bankové spojenie

IBAN: SK 60 1100 0000 0026 2417 1464