ipa logo
IPA lucenec

Vedenie úradovne

Vedúci územnej úradovne:

  Mgr. Jaroslav Bystriansky
tel: +421 (0)918 670 617
email: jaroslav.bystriansky@minv.sk

Sekretár územnej úradovne:

  Ing. Mária Ilkovičová
tel: +421 (0)917 566 478
email: maria.ilkovicova@minv.sk

Pokladník územnej úradovne:

  JUDr. Ivan Čičmanec
tel: +421 (0)905 537 462
email: ivan.cicmanec@minv.sk